ФДУ
   Институт за театрологија
 Проекти
 Контакт
 Линкови


© Институт за театрологија, 2004.

[ фестивали | time-line | личности ] [ театролошки изданија | театар-текст мак-драма ]


Театар, Нова македонска драма: Дураковска Билјана

Млади македонски драматичари

За авторот
Монолози од касните саати
Секојдневна приказна

______________________________________________________

За авторот

Билјана Дураковска
Проекти:
1996-1998  Поставување на сопствени текстови во аматерски театар.
1998-2003  Присуство на повеќе семинари од областа на театарот
2000  Асистент на подготовките на децата од детското драмско студио при МРТВ за серијата „Умни глави“
2001 Асистент-Драматург на претставата “Гроф Миливој”
2001 Драматург во Драмската редакција на Македонското радио

Драмски текстови:
1999 - Татко
2000 - Абортус
2000 - Таинствениот странец
2001 - Размисли за тоа Џаконимо-радио драма
2002 - Монолози од касните саати
2003 - Секојдневна приказна

Сценарија:
2000 - Патот за Гандолфо
2001 - Другар
2002 - Срцев напад
2003 - 280 часа
2005 - Адвокати