ФДУ
   Институт за театрологија
 Проекти
 Контакт
 Линкови


© Институт за театрологија, 2004.

[ фестивали | time-line | личности ] [ театролошки изданија | театар-текст мак-драма ]


Театар, Нова македонска драма: Поп-Антоска Загорка

Млади македонски драматичари

За авторот
Чевли од челик
Чекајќи го Дракула
Писмо од свила

______________________________________________________

За авторот

Загорка Поп-Антоска
Образование:
1998 – 2004 Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје, Факултет за Драмски уметности, катедра Драматургија;
1994 – 1998 МБУЦ „Илија Николовски Луј“, инструментал, отсек виолина (паралелно);
1994 – 1998 Гимназија „Јосип Броз Тито“ - Скопје

Проекти:
2006 - премиера на драмски текст „Чекајќи го Дракула“, режија Игор Ивковиќ, Театар 007;
2006 - посебно признание за документарен филм „Адам и Ева“ на фестивалот за документарен филм „ЗагребДокс“;
2005 - Идеја и сценарио за документарен филм „Сенка на душата – Приказна за Стојан Конев и градот”, режија Русомир Богдановски;
2004 - Идеја и сценарио за документарен филм „Адам и Ева“, режија Ѓорче Ставревски, Продукција АудиоЛаб;
2003 - Публикација на трудовите од проектот “Region as a context. Geopolitics and the theatre", издавач НВО 359 - Мрежа за локални и субалтерни херменевтики;
2003 - Сценарио за ТВ Серија за деца „Зоки Поки“ (10 епизоди), според истоимената книга на Оливера Николова, режија Александар Илиев, продукција Аудиолаб;
2003 - Интерактивна театарска претстава „Провокација“, (ко-автор Благица Секулоска), независен проект;
2003 - Драматург на театарска претстава „Homo Erektus“, режија Сашо Миленковски, Драмски театар - Скопје;
2001 - „Регионот како контекст. Геополитика и театар“, НВО 359 - Мрежа за локални и субалтерни херменевтики;
2001 - Превод и драматуршка обработка на „Вагинини монолози“, Ив Енслер, режија Димитар Станковски, независен проект;
2000 - асистент драматург на „Сон на летната ноќ“ , В. Шекспир, режија Димитар Станковски, Драмски театар – Скопје;

Драмски текстови:
2005 - „Чевли од челик“
2005 - „Чекајќи го Дракула“;
2004 - „На крајот од тунелот“;
2004 - „“Сенки“;
2003 - „“Верига или кој го уби Јанко“ (дипломски текст);

Филмски и ТВ Сценарија:
2003 Сценарио за ТВ филм „Само еден ден“;
2000 Сценарио за долгометражен игран филм „Свила“, според новелата „Свила“ на Алесандро Барико;