ФДУ
   Институт за театрологија
 Проекти
 Контакт
 Линкови


© Институт за театрологија, 2004.

[ фестивали | time-line | личности ] [ театролошки изданија | театар-текст мак-драма ]


Театар, Нова македонска драма: Камчевска Ева

Млади македонски драматичари

За авторот
Отворање
Попалена
Препознавање
Тоа што го барам

______________________________________________________

За авторот

Ева Камчевска
Родењна на  27.12.1983

2004 год. -  учество во драматуршкиот проект „Пет мали драми“ со драмата „Препознавање“, поставена на академската сцена.

2005 год. -  работа со средношколци како драматуршки координатор на проект наречен – „Мостови за култура“. Драмата „Приказни од соседството“ е поставена на сцена.