ФДУ
   Институт за театрологија
 Проекти
 Контакт
 Линкови


© Институт за театрологија, 2004.

[ фестивали | time-line | личности ] [ театролошки изданија | театар-текст мак-драма ]


Театар, Нова македонска драма: Стојанова Елена

Млади македонски драматичари

За авторот
Божилак Никогов
Врзи ме нежно

______________________________________________________

За авторот

Елена Стојанова
Родена на 10.04.1983 во Скопје.
Апсолвент на Факултетот за драмски уметности.
Проекти: Драматург на претставата „Соседи“ во режија на Срѓан Јанаќиевиќ. Драмтург на преставата „Цинцо и Маринко“ во режија на Димитар Станковски. Претставата „Пет мали драми“ : кратката драма „Кажи зошто се обеси“ изведена на сцената на ФДУ, во режија на Дејан Дамјановски.
Драмски текстови: „Врзи ме нежно“, „Божилак Никогов“, „Федра“.