ФДУ
   Институт за театрологија
 Проекти
 Контакт
 Линкови


© Институт за театрологија, 2004.

[ фестивали | time-line | личности ] [ театролошки изданија | театар-текст мак-драма ]


Гостувања: Драмска продукција на Универзална сала

Драмска продукција на Универзална сала

2005

______________________________________________________

2005

Њујорк, Њу Џерси и Вашингтон, САД: со балетот „Зборувај ми“.