ФДУ
   Институт за театрологија
 Проекти
 Контакт
 Линкови


© Институт за театрологија, 2004.

[ фестивали | time-line | личности ] [ театролошки изданија | театар-текст мак-драма ]


Театролошки изданија: Други изданија

За Институтот за театрологија

Цанкар, Иван (2008), Драми, прир. Лилјана Мазова
.
Јовановиќ, Душан (2007), Ослободување на Скопје, прир. Лилјана Мазова
.
Лужина, Јелена (2006), Театралика, три
Ристески, Благоја – Платнар (2006), Шашардисани времиња
Кузманов, Тодор (2006), Три децении Театар „Чекори“
Кузманов, Тодор, прир. (2006), Четири и пол децении театарска дејност на Боре Ангеловски
Кузманов, Тодор (2006), Театарски маргини
Петровска-Кузманова, Катерина (2006), Ритуалот и драмата
.
Бошковска, Александра, прир. (2005), Ненад Стојановски, споменар
Петровска-Кузманова, Катерина, прир. (2005), Интеркултурален театар
Иванов, Благоја (2005), Актери, автори
Кацаров, Трајче (2005), Чалик Чамак
Марковска, Слободанка; Давчев, Владимир; Колар-Панов, Дона; (уред. одбор) (2005), Истражувајќи ја другоста
Маџунков, Митко (2005), Три драми
Франговска, Јасна (2005), Милица Стојанова: превези, лица
.
Аврамовска, Наташа (2004), Во вителот на дереализацијата
Апостолова, Павлина (2004), Мојот пат во оперската уметност
Бакевски, Петре (2004), Танц на ноќните пеперутки во „Ориент - експресот“
Ѓурчинов, Милан (2004), Младиот Чехов
Ивановски, Иван (2004), 60 години народен театар Битола
Ивановски, Иван (2004), Димче и Ацо Стефановски
Ивановски, Иван (2004), Половина век театар во Македонија
Лужина, Јелена, прир. (2004), Петре Прличко – монографија
Лужина, Јелена, прир. (2004), ММЕ...: антологија на новата европска драма
Османли, Томислав (2004), Игри низ жанровите
Павловски, Мишел (2004), Театарот и митот
Петровска-Кузманова, Катерина, прир. (2004), Антропологија на театарот
Попоски, Миле (2004), Комедии
Ристески, Благоја – Платнар (2004), Драми
Ставрев, Бранко (2004), Затвореник во ореова лушпа
Старделов; Лужина; Џепароски; (уред. одбор) (2004), Театарот на почвата на Македонија од антиката до денес
Стерјовски, Александар (2004), Каријатиди на театарот
Тренчовски, Горан (2004), Поетика на (де)тронизацијата
Филиповска, Снежана (2004), Доајените на македонскиот балет
Чачански, Крсте (2004), Сириус; Сенката на лилјакот
.
Еврипид (2003), Драми
Ивановски, Иван (2003), Лазар Атанасов – 30 години актерска дејност
Ивановски, Иван (2003), Мери Бошкова
Кацаров, Трајче (2003), Белиот слон, Гард, Волшамба
Кичеец, Благој Т. (2003), Насолзена завеса
Кошка-Хот, Рајна , прир. (2003), Различни гласови – антологија на современата англиска драма
Лужина, Јелена, прир. (2003), Илија Милчин – монографија
Лужина, Јелена (2003), Театралика, пак
Манојлов, Панде (2003), Талија на битолската сцена
Муратовски, Фимчо; Ортаков, Драгослав (2003), Волшебниот Орфеј – 55 години македонска опера
Османли, Томислав (2003), Пат за Парамарибо
Петровски, Југослав (2003), Соломонов печат, прир. Викторија Темова – Рангелова
Плаут (2003), Комедии
Плевнеш, Јордан (2003), Последниот ден на Мисирков
Станиславски, Константин Сергеевич (2003), Самоизградба на актерот, прев. Тања Урошевиќ
Стефановски, Горан (2003), Мала книга на стапици
Стефановски, Горан (2003), Собрани драми 1-2
.
Анастасова-Чадиковска, Снежана (2002), Милка Ефтимова: Светот на еден глас
(Група автори), прир. (2002), Петре Богданов Кочко: Еден значаен живот
Дуковски, Дејан (2002), Драми, приредила Ана Стојаноска
Еврипид (2002), Хекаба, Андромаха, Тројанки; превод: Даница Чадиковска
Ивановски, Иван (2002), Нада Гешоска
Ивановски, Иван (2002), Битолска театарска хроника
Кочишки, Вељо (2002), 30 години Мајски оперски вечери
Лужина, Јелена, прир. (2002), Ристо Шишков – монографија
Насев, Сашко (2002), Сериозноста на играта
Петровска-Кузманова, Катерина (2002), Ритуален театар
Сталев, Георги (2002), Драми
Стефановски, Ристо (2002), Театарот во Македонија – современи тенденции
Чашуле, Коле (2002), Драми 1-2, прир. Јелена Лужина
.
ТЕАТАРСКИ ГЛАСНИК - списание на театрите и театарските професионалци во Македонија

______________________________________________________

Лужина, Јелена, прир. (2003), Илија Милчин – монографија

Прилеп: МТФ „Војдан Чернодрински“


Според начинот на приредување оваа монографија се разликува од претходните театарски монографии објавени во Македонија. Следејќи определена театролошка методологија, реконструирајќи го животот на Илија Милчин, според четири различни теориско-методолошки насоки (Синтеза на неговиот живот и дело; Анализа на клучните аспекти на неговото творештво: режисер, актер, преведувач, педагог; Спомени, како дел од интимното сведоштво на неговите пријатели и современици и театрографски факти), оваа едиција покажува како треба да изгледа монографија за еден исклучителен човек, кој непрекинато, континуитетно работел за македонскиот театар и за македонскиот јазик. Книгата е составена од четири дела. Секој од деловите е насловен и тематски определен. Како автори на текстовите (заедно со приредувачот) се јавуваат тринаесет еминентни македонски театролози, филмолози, театарски критичари, писатели, актери кои, секој на сопствен начин, според сопствениот научен интерес, на читателот му го приближуваат животот и делото на Илија Милчин.