ФДУ
   Институт за театрологија
 Проекти
 Контакт
 Линкови


© Институт за театрологија, 2004.

[ фестивали | time-line | личности ] [ театролошки изданија | театар-текст мак-драма ]


Театролошки изданија: Други изданија

За Институтот за театрологија

Цанкар, Иван (2008), Драми, прир. Лилјана Мазова
.
Јовановиќ, Душан (2007), Ослободување на Скопје, прир. Лилјана Мазова
.
Лужина, Јелена (2006), Театралика, три
Ристески, Благоја – Платнар (2006), Шашардисани времиња
Кузманов, Тодор (2006), Три децении Театар „Чекори“
Кузманов, Тодор, прир. (2006), Четири и пол децении театарска дејност на Боре Ангеловски
Кузманов, Тодор (2006), Театарски маргини
Петровска-Кузманова, Катерина (2006), Ритуалот и драмата
.
Бошковска, Александра, прир. (2005), Ненад Стојановски, споменар
Петровска-Кузманова, Катерина, прир. (2005), Интеркултурален театар
Иванов, Благоја (2005), Актери, автори
Кацаров, Трајче (2005), Чалик Чамак
Марковска, Слободанка; Давчев, Владимир; Колар-Панов, Дона; (уред. одбор) (2005), Истражувајќи ја другоста
Маџунков, Митко (2005), Три драми
Франговска, Јасна (2005), Милица Стојанова: превези, лица
.
Аврамовска, Наташа (2004), Во вителот на дереализацијата
Апостолова, Павлина (2004), Мојот пат во оперската уметност
Бакевски, Петре (2004), Танц на ноќните пеперутки во „Ориент - експресот“
Ѓурчинов, Милан (2004), Младиот Чехов
Ивановски, Иван (2004), 60 години народен театар Битола
Ивановски, Иван (2004), Димче и Ацо Стефановски
Ивановски, Иван (2004), Половина век театар во Македонија
Лужина, Јелена, прир. (2004), Петре Прличко – монографија
Лужина, Јелена, прир. (2004), ММЕ...: антологија на новата европска драма
Османли, Томислав (2004), Игри низ жанровите
Павловски, Мишел (2004), Театарот и митот
Петровска-Кузманова, Катерина, прир. (2004), Антропологија на театарот
Попоски, Миле (2004), Комедии
Ристески, Благоја – Платнар (2004), Драми
Ставрев, Бранко (2004), Затвореник во ореова лушпа
Старделов; Лужина; Џепароски; (уред. одбор) (2004), Театарот на почвата на Македонија од антиката до денес
Стерјовски, Александар (2004), Каријатиди на театарот
Тренчовски, Горан (2004), Поетика на (де)тронизацијата
Филиповска, Снежана (2004), Доајените на македонскиот балет
Чачански, Крсте (2004), Сириус; Сенката на лилјакот
.
Еврипид (2003), Драми
Ивановски, Иван (2003), Лазар Атанасов – 30 години актерска дејност
Ивановски, Иван (2003), Мери Бошкова
Кацаров, Трајче (2003), Белиот слон, Гард, Волшамба
Кичеец, Благој Т. (2003), Насолзена завеса
Кошка-Хот, Рајна , прир. (2003), Различни гласови – антологија на современата англиска драма
Лужина, Јелена, прир. (2003), Илија Милчин – монографија
Лужина, Јелена (2003), Театралика, пак
Манојлов, Панде (2003), Талија на битолската сцена
Муратовски, Фимчо; Ортаков, Драгослав (2003), Волшебниот Орфеј – 55 години македонска опера
Османли, Томислав (2003), Пат за Парамарибо
Петровски, Југослав (2003), Соломонов печат, прир. Викторија Темова – Рангелова
Плаут (2003), Комедии
Плевнеш, Јордан (2003), Последниот ден на Мисирков
Станиславски, Константин Сергеевич (2003), Самоизградба на актерот, прев. Тања Урошевиќ
Стефановски, Горан (2003), Мала книга на стапици
Стефановски, Горан (2003), Собрани драми 1-2
.
Анастасова-Чадиковска, Снежана (2002), Милка Ефтимова: Светот на еден глас
(Група автори), прир. (2002), Петре Богданов Кочко: Еден значаен живот
Дуковски, Дејан (2002), Драми, приредила Ана Стојаноска
Еврипид (2002), Хекаба, Андромаха, Тројанки; превод: Даница Чадиковска
Ивановски, Иван (2002), Нада Гешоска
Ивановски, Иван (2002), Битолска театарска хроника
Кочишки, Вељо (2002), 30 години Мајски оперски вечери
Лужина, Јелена, прир. (2002), Ристо Шишков – монографија
Насев, Сашко (2002), Сериозноста на играта
Петровска-Кузманова, Катерина (2002), Ритуален театар
Сталев, Георги (2002), Драми
Стефановски, Ристо (2002), Театарот во Македонија – современи тенденции
Чашуле, Коле (2002), Драми 1-2, прир. Јелена Лужина
.
ТЕАТАРСКИ ГЛАСНИК - списание на театрите и театарските професионалци во Македонија

______________________________________________________

Лужина, Јелена, прир. (2004), Петре Прличко – монографија

Скопје: Магор


За легендата на македонското глумиште Петре Прличко (роден на13 март 1907 година во Велес, а од овој свет си замина на 16 ноември 1995 во Скопје, заедно со однегуваната легенда што беше создадена за време на неговот живот) излезе од печат монографијата ПЕТРЕ ПРЛИЧКО, чиј приредувач и уредник е Јелена Лужина.
Монографијата е резултат на научно-истражувачкиот проект на Институтот за театрологија при ФДУ-Скопје, а издавач е МАГОР - Скопје. Автори на текстовите за различните творечки интереси на Прличко се: Јелена Лужина: Последниот балкански скомрах, Коле Чашуле: ...Од думањата за Петре Прличко, Лилјана Мазова: За легендата Петре Прличко, Душан Наумовски: За “Комедијантите“..., Тамара Арсовска: Глимата му беше живот, Илинденка Петрушева: Легендарниот Мандана, Ана Стојаноска: Петре Прличко и публиката. Монографијата, на 234 страници голем формат, содржи и 294 фотографии, хронологија на животот и творештвото - театрографија, филмографија, поважни награди и благодарници и признанија. Скенирањето на на фотографии е на Андреј Тимофејев, консултант за ликовно обликување е Милчо Серафимовски, фотолити и печат е на СКЕНПОИНТ - Скопје, корицата е на М. Серафимовски и Искра Петровска, а техичкото уредување на Симчо Шандуловски.