ФДУ
   Институт за театрологија
 Проекти
 Контакт
 Линкови


© Институт за театрологија, 2004.

[ фестивали | time-line | личности ] [ театролошки изданија | театар-текст мак-драма ]


Гостувања: Турски театар - Скопје

Турски театар - Скопје

2008
2006
2005
2004
2003
2002

______________________________________________________

2008

Конија, Турција: Меѓународен театарски фестивал „1000 воздишки - еден глас“, со претставата „Женички“