ФДУ
   Институт за театрологија
 Проекти
 Контакт
 Линкови


© Институт за театрологија, 2004.

[ фестивали | time-line | личности ] [ театролошки изданија | театар-текст мак-драма ]


Гостувања: МОБ - Опера

МОБ - Опера

2007
2006
2003
2002

______________________________________________________

2007

Хамбург, Германија: Мултимедијален проект „Дороти - Дисконцерт за Оз“