ФДУ
   Институт за театрологија
 Проекти
 Контакт
 Линкови


© Институт за театрологија, 2004.

[ фестивали | time-line | личности ] [ театролошки изданија | театар-текст мак-драма ]


Гостувања: Народен театар „Јордан Хаџи Константинов – Џинот“ - Велес

Народен театар „Јордан Хаџи Константинов – Џинот“ - Велес

2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

______________________________________________________

2008

Санкт Петерсбург, Русија: Фестивал „The Open Space - Theatre from  Nothing“, со претставата „Во самотијата на памучните полиња“ од Бернар-Мари Колтес, во режија на Деан Дамјановски.