ФДУ
   Институт за театрологија
 Проекти
 Контакт
 Линкови


© Институт за театрологија, 2004.

[ фестивали | time-line | личности ] [ театролошки изданија | театар-текст мак-драма ]


Гостувања: Народен театар „Антон Панов“ - Струмица

Народен Театар „Антон Панов“ - Струмица

2009
2008
2005
2003

______________________________________________________

2009

Никшиќ,  Црна Гора: Претстава „Роденден“.