ФДУ
   Институт за театрологија
 Проекти
 Контакт
 Линкови


© Институт за театрологија, 2004.

[ фестивали | time-line | личности ] [ театролошки изданија | театар-текст мак-драма ]


Гостувања: Народен театар - Штип

Народен театар - Штип

2007
2006
2005
2004
2003
2002

______________________________________________________

2007

Њу Јорк, САД: Претстава „Госпоѓица Јулија“ од СТРИНДБЕРГ, Јохан Август, режија на РИСТОВСКИ, Јован.