ФДУ
   Институт за театрологија
 Проекти
 Контакт
 Линкови


© Институт за театрологија, 2004.

[ фестивали | time-line | личности ] [ театролошки изданија | театар-текст мак-драма ]


Гостувања: Народен театар „Војдан Чернодрински“ - Прилеп

Народен театар „Војдан Чернодрински“ - Прилеп

2008
2006
2005
2003

______________________________________________________

2008

Сараево, БиХ: Фестивал  „МЕСС“, со претставата „Тапани во ноќта“

Подгорица, Црна Гора: “ со претставата „Тапани во ноќта“