ФДУ
   Институт за театрологија
 Проекти
 Контакт
 Линкови


© Институт за театрологија, 2004.

[ фестивали | time-line | личности ] [ театролошки изданија | театар-текст мак-драма ]


Гостувања: Народен театар - Куманово

Народен театар - Куманово

2005
2003

______________________________________________________

2005

Киев, Украина: Фестивал „Киев Травневи“, со
претставата „Балкан блуз-Последното одбројување“.

Елбасан, Албанија: Фестивал „СКАМПА“, со претставата „Вишновата градинка“.