ФДУ
   Институт за театрологија
 Проекти
 Контакт
 Линкови


© Институт за театрологија, 2004.

[ фестивали | time-line | личности ] [ театролошки изданија | театар-текст мак-драма ]


Гостувања: Театар за деца и младинци

Театар за деца и младинци

2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

______________________________________________________

2008

Котор и Цетиње, Црна Гора: Меѓународен фестивал на театри за деца, со претставата „Телефонот“.