, 2004.

[ | time-line | ] [ | - - ]


: -

-

2002
ȏ

2003

ˣ
ӏȌ


2004
2005

ң2006
2007
2008
ȣ
΍


2009
΁ ȣ
2010
Σ


2011


ȣ

2012
ţ
2013


______________________________________________________: 29.04.2006


: , -

:
,

:
,

:
,

:
ō,

:
, -
, -
Ё, -
, - ,
, -
Ёȣ, - , ,
ȣȍ, - , ,
, -
, -
, - ,
, -

:
, -
Ё, -
, -
, -
Ŋ, -
, -
, -
Ё, -