ФДУ
   Институт за театрологија
 Проекти
 Контакт
 Линкови


© Институт за театрологија, 2004.

[ фестивали | time-line | личности ] [ театролошки изданија | театар-текст мак-драма ]


Репертоар: Буден театар

Буден театар

2009
ЦРНА ПТИЦА
2010
МУМИНТРОЛ И ЗИМАТА
2012
ЈАС, ЉУБАМ, БОГ

______________________________________________________

2009