, 2004.

[ | time-line | ] [ | - - ]


: -

-

2002
Σ


ȣ


20032004


(EVERYMAN)
2005
2006
2007

Ȍ
2008.
Σ ȣ
΍
2009
20102012 -

201121 (geNOcide 21)

2012
Ȍ

2013


______________________________________________________: 25.05.2013


: ,

:
- ,

:
ȍ,

:
,

:
,

:
ţ,

:
,
ȍ,
ȍ,
- ,
Ŋȍ,
,
ȍ - Σ,
ˏ,
,

:
,


: