, 2004.

[ | time-line | ] [ | - - ]


: -

-

2002
Σ


ȣ


20032004


(EVERYMAN)
2005
2006
2007

Ȍ
2008.
Σ ȣ
΍
2009
20102012 -

201121 (geNOcide 21)

2012
Ȍ

2013


______________________________________________________: 27.03.2010


: ,

:
,

:
, -
, - ;
, - ; ()
, - ; ;
, - ; ;
, - ; ; ;
, - ; ;
ȍ, - ;
Σ, -
ŏ, - ; ;
, - ; ;

:
, -
, -
, -
, -

. . - - .