, 2004.

[ | time-line | ] [ | - - ]


: -

-

2002
Σ


ȣ


20032004


(EVERYMAN)
2005
2006
2007

Ȍ
2008.
Σ ȣ
΍
2009
20102012 -

201121 (geNOcide 21)

2012
Ȍ

2013


______________________________________________________

ȣ

: 19.04.2002


: ,

:
,

:
, , ..

:
, , ..

:
,
,

:
, -
ȍ, -
Σ, - ,
ˣ, - ,
, - ,
, - ,
, -
ȍ, -
Σ, -
, - , , , ,
, -
, -
, -
Ŋȍ, - , , ,
, -

:
-,