, 2004.

[ | time-line | ] [ | - - ]


: -

-

2002
Σ


ȣ


20032004


(EVERYMAN)
2005
2006
2007

Ȍ
2008.
Σ ȣ
΍
2009
20102012 -

201121 (geNOcide 21)

2012
Ȍ

2013


______________________________________________________: 18.07.2005


: ,

:
,

:
,

:
ȍ,

:
,

:
, -

:
, - ;
ȍ, -
, -
, -
ˣ, -
, -
, -
, -
, - ϼ
, -
, -
́, -
Σ, -
, -
, -
, - ;
, -
Σ, -

:
, -
, -

:
,


:
;
;